baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА- СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО

 

Циљ и предмет конкурса

Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање производње; Побољшање продуктивности и квалитета производа; Смањење трошкова производње; Унапређење техничко-технолошке опремљености; Одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама.

Сектор: Пчеларство - Повећање производње меда и производа од меда; Повећање прихода у домаћинствима која се баве пчеларством;

Предмет конкураса је:

Набавка нових пчелињих друштава

Набавка опреме за пчеларство

Текст јавног конкурса  за 2017. годину можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Листу рангирања приспелих пријава можете прузети овде

Одлуку и додели средстава можете прузети овде


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2017.ГОДИНУ

Датум објаве: 27.04.2017. године

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2017. ГОДИНИ овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Образац за правдање средстава можете преузети овде 

Листу вредновања и рангирања јавног конкурса можете преузети овде 

Одлуку и додели средстава можете прузети овде


 

ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Датум објаве: 24.02.2017. године

Дана 24.02.2017. године расписан је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Нова Црња у 2017. години.

Уз конкурсну пријаву (попуњену искључиво на рачунару) потребно је приложити:

  • копију решења из АПР,
  • копију ОП образца и
  • копију личне карте одговорног лица.

Крајњи рок за подношење пријава је 06.03.2017. године у 14:00 часова на писарници општинске управе, ако се пријаве предају лично, или поштом на адресу:

Општина Нова Црња
Радна група за културу - за конкурс
ЈНА 110
23218 Нова Црња

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 

815-030 локал 108.

Текст јавног конкурса из области културе за 2017. годину можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Образац за правдање средстава можете преузети овде

Решење о додели средстава можете преузети овде


ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017.ГОДИНУ

Датум објаве: 08.02.2017. године

Текст јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области спорта за 2017. годину можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Образац за правдање средстава можете преузети овде 

Решење о додели средстава можете преузети овде