baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 02.10.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

  1. Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана, а у отвореном делу објекта ( башти) радним данима од 24,00 часа до 06,00 часова, а викендом од 01,00 часа до 06,00 часова наредног дана.

  1. Надзор нам применом ове наредбе вршиће Одељење за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња.

  1. Наредба ступа на снагу даном доношења, тј. од 02.10.2020. године.

     

НАРЕДБУДОСТАВИТИ:

Команданту Општинског штаба

МУП РС ПС Нова Црња

Архиви

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Број: I-87-4/20-10
Дана: 02.10.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А

КОМАНДАНТ ШТАБА

Владимир Бракус