baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Број: I-87-4/20-8
Дана: 16.07.2020. године
Н О В А   Ц Р Њ А
 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 16.07.2020. године, донео је следећу

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

Комлетан текст наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације можете преузети овде