baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

План генералне регулације насеља Српска Црња - преузми         Графички део  - преузми

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Српска Црња - преузми         

План генералне регулације насеља Војвода Степапреузми        Графички део  - преузми

План генералне регулације насеља Нова Црња - преузми        Графички део  - преузми

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Нова Црња - преузми         Графички део  - преузми

План генералне регулације насеља Александрово - преузми        Графички део  - преузми

План детаљне регулације Српска Црња - Каштел - преузми        Графички део  - преузми

План детаљне регулације радне зоне Српска Црња - преузми 

План детаљне регулације радне зоне Српска Црња - Шолаја - преузми        Графички део  - преузми

Просторни план општине Нова Црњапреузми        Графички део  - преузми

Измене и допуне просторног плана општине Нова Црња - преузми        Графички део  - преузми