baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

 

 

 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09,81/09,64/10,23/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС) и чланова 60. -67. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011), Одељење за привреду, Општинске управе Општине Нова Црња, ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6, у периоду од 13.12.2013.год. до 13.01.2014.год., сваког радног дана од 8-14 часова

 

II. Заинтересована физичка и правна лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, искључиво у писаној форми ОПштинској управи Општине Нова Црња, Одељењу за привреду, поштом и лично преко писарнице, најкасније до 13.01.2014. год.

III. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта измена и допуна Просторног плана Општине Нова Црња ће се одржати 23.12.2013.год. у згради Општинске управе Општине Нова Црња, у улици ЈНА бр. 110, сала 6 у 10:00 часова.

IV. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана 16.01.2014. год. са почетком у 13 часова у згради Општинске управе ОПштине Нова Црња, ул. ЈНА 110, сала 6

Нацрт - Погледајте

Текстуални део - Погледајте

Намена - Погледајте

Инфраструктура - Погледајте

Заштита - Погледајте

Карта спровођења - Погледајте 

Радојево, план намене површина - Погледајте