baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
Број: I-06-1/20-1
Дана:
10.01.2020.године
Н о в а Ц р њ а

 На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00185/2019-01/2 од 26.12.2019.године, чланова 87.и 95.-97.Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 15. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/2019), Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 23/2019), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 10.01.2020. године:

р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Нова Црња у 2020. години

 

Комплетан текст конкурса можете преузети овде

Образац пријаве за пројекат можете преузети овде

Образац буџеата пројекта можете преузети овде

Образац правдања наративни део можете преузети овде

Образац правдања финансијски део можете преузети овде