baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Пера Миланков

 

У петак, 29.11.2013. године, у скупштинској сали општине Нова Црња одржана је 19. по реду седница Скупштине. На предлог председника скупштине Драгана Топића прво је усвојен Записник са 18. седнице а затим се прешло на разматрање дневног реда који је чинило 9 тачака. Седници је присуствовало 22 од укупно 25 одборника. Сам ток седнице био је врло конструктиван и могла се видети посвећеност одборника у раду исте.

На овој седници Скупштине општине Нова Црња донете су следеће одлуке и решења:

 

1. Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Нова Црња

2. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине

3. Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама општине

4. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

5. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за

утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине

6. Одлука о Саветнику за заштиту права пацијената на територији општине

7. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената ( за Саветника је именована

Светлана Ђого)

8. Решење о разрешењу члана Савета за здравље општине Нова Црња

9. Решење о именовању члана Савета за здравље ( именован је др Димитрије Бекан)

 

На самом крају седнице уследила је допуна дневног реда на предлог председника скупштине у вези са приступањем општине Нова Црња систему регионалног управљања отпадом. Након гласања одлучено је да општина приступа овом систему на Регионалној депонији у Кикинди.